wrzesień 2011 - Łapskie Towarzystwo Regionalne

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

wrzesień 2011

Archiwum > 2011

Archiwum strony
wrzesień 2011


29.09.2011. Posiedzenie Zarządu ŁTR.

W dniu wczorajszym (28.09.2011) odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu wstępnego planu obchodów 150-lecia otwarcia kolei warszawsko-petersburskiej. Naszymi gośćmi byli dr hab. prof. UwB Adam Czesław Dobroński, ks. dr hab. Józef Łupiński oraz pani Danuta Skibko. Zarząd ŁTR
.  


29.09.2011
. Pamiętajmy o Łukawicy.

Stowarzyszenie Pro Patria Łukawica organizuje w najbliższa niedzielę (2.10.2011) uroczystą mszę upamiętniającą pacyfikację ludności wsi Łukawica przez wojska rosyjskie w 1863 r. Ta patriotyczno-religijna uroczystość na trwałe już weszła do kalendarza imprez. Msza polowa odbędzie się na tej samej łące we wsi, gdzie przez 148 laty wydarzyła się tragedia mieszkańców Łukawicy. Przed nabożeństwem uczniowie Zespołu Szkół w Poświętnem zaprezentują montaż słowno-muzyczny oraz inscenizację wydarzenia. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy. Zarząd ŁTR
.


22.09.2011
. Akcja fotograficzna.

W przyszłym roku Łapskie Towarzystwo Regionalne planuje zorganizować dwie wystawy multimedialne: ,,100 zdjęć na 100-lecie parafii" oraz ,,150 zdjęć na 150-lecie otwarcia linii kolejowej Warszawa-Petersburg". Zachęcamy więc wszystkich do nadsyłania fotografii (skanów) związanych z historią parafii Św. Piotra i Pawła oraz historii kolei w Łapach. Każde zdjęcie zostanie opisane i opatrzone metryczką z
nazwiskiem darczyńcy. Wystawa zostanie wzbogacona również o bogaty zasób ikonograficzny Łapskiego Towarzystwa Regionalnego. Będzie ona zaprezentowana w formie internetowej na stronie ŁTR oraz w plenerze. Planowany termin obu wystaw to marzec i wrzesień 2012 r. Zarząd ŁTR.


16.09.2011
. W przededniu 72 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę.


W najbliższą sobotę minie 72 rocznica napaści ZSRR na Polskę. Wojska sowieckie wkroczyły na teren Polski wczesnym rankiem 17 września 1939 r. Agresja była wynikiem postanowień tajnego protokołu dołączonego do paktu Ribbentrop-Mołotow, którego Niemcy i ZSRR podpisały w dniu 23 sierpnia 1939 r. W myśl tych ustaleń ziemie polskie miały być podzielone pomiędzy dwóch okupantów. Linię graniczną wyznaczono wzdłuż rzek Pisy, Narwi, Wisły i Sanu. W momencie ataku sowieckiego na Polskę, w Łapach znajdowały się jeszcze wojska niemieckie. Wycofały się one w ostatnim tygodniu września, natomiast już 26 września do miasta wkroczyły pierwsze oddziały sowieckie. Rozpoczęła się blisko dwuletnia okupacja sowiecka, która dla wielu mieszkańców miała okrutny wymiar. Piotr Sobieszczak
.


14.09.2011
. Łapy z lotu ptaka.

Prezentujemy kilka zdjęć autorstwa kpt. Tomasza Godlewskiego z Łap. Zostały one wykonane w 2005 r. (więcej...)


13.09.2011
. Galeria zdjęć.

Zamieszczamy kilka zdjęć z uroczystości poświęconej ofiarom wywózek w czasie okupacji sowieckiej z dnia 9.09.2011.
(fot. M. Godlewska)
 

9.09.2011
. Pamięć o ofiarach sowieckich wywózek.

W związku z obchodzonym w Białymstoku w dniu 10 września Marszem Żywej Pamięci Polskiego Sybiru, uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach uczcili pamięć mieszkańców miasta i okolic będących ofiarami okupacji sowieckiej. Uroczystość miała miejsce w dniu dzisiejszym (9.09.2011) pod pomnikiem upamiętniającym miejsce deportacji przy ul. Mostowej. Została ona zorganizowana przez nauczycieli historii z ZSM w Łapach - wicedyrektor Dorotę Kondratiuk, Ewę Łapińską i Leszka Łapińskiego. Przedstawili oni uczniom bolesne losy Łapiaków, którzy przeżyli na wywózkach swoje dzieciństwo i młodość. Wykorzystane zostały m.in. wspomnienia p. Marii Maliszewskiej, która jako dziesięcioletnia dziewczynka została wraz z matką - nauczycielką Sabiną Grundl, wywieziona na Daleki Wschód. Oprócz nich w październiku 1939r. podobny los dotknął ponad 100 osób z Łap i okolic. Modlitwę za ofiary wywózek młodzież odmówiła pod przewodnictwem księdza Andrzeja Czyżewskiego. Pod pomnikiem Sybiraków zostały złożone kwiaty i zapalono znicz. Była to piękna, wzruszająca lekcja historii i patriotyzmu. Jej celem było uświadomienie uczniów, że należy znać i szanować także historię lokalną, o której przeważnie nie mówią szkolne podręczniki. Dorota Kondratiuk
.


6.09.2011
. Spotkanie z Dyrektorem Domy Kultury w  Łapach.

Wczoraj (5.09.2011) w siedzibie ŁTR miało miejsce spotkanie z Dyrektorem Domu Kultury w Łapach Grzegorzem Perkowskim. Tematem spotkania było nakreślenie przyszłej współpracy kulturalnej pomiędzy Domem Kultury a Łapskim Towarzystwem Regionalnym.


1.09.2011 Ofiary września 1939 r.


W dniu dzisiejszym członkowie Łapskiego Towarzystwa Regionalnego złożyli kwiaty i zapalili znicze przy zbiorowej mogile żołnierzy oraz cywili znajdującej się na łapskim cmentarzu. Ludzie, którzy zostali tam pochowani zginęli w wyniku bombardowania niemieckiego w dniu  2 i 5 września 1939 r. w Łapach. Byli pierwszymi ofiarami II wojny światowej na terenie naszego miasta. Zarząd ŁTR
.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego