walneltr2016 - Łapskie Towarzystwo Regionalne

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

walneltr2016

Walne zebranie ŁTR
27.09.2016

Zarząd Łapskiego Towarzystwa Regionalnego zaprasza wszystkich członków na walne zebranie, które
odbędzie się w dniu 11 października 2016r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach. Rozpoczęcie zebrania:

I termin – godz. 17.00.
II termin godz. 18.00


Porządek zebrania walnego Łapskiego Towarzystwa Regionalnego
im. Stanisława Nilskiego- Łapińskiego w dniu 11.10.2016r.

1. Otwarcie zebrania.
2. Wpis na listę obecności.
3. Stwierdzenie quorum- w przypadku braku quorum zebranie zostanie przełożone na drugi termin podany  w zaproszeniu.
4. Poinformowanie o celu zebrania i   przedstawienie porządku.
5. Wybór protokolanta.
6. Wybór komisji wnioskowo- skrutacyjnej.

7. Przedstawienie sprawozdania z pracy Łapskiego Towarzystwa Regionalnego
            im. Stanisława Nilskiego- Łapińskiego za okres 2013-2016

8. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Łapskiego Towarzystwa
       Regionalnego  im. Stanisława Nilskiego- Łapińskiego za okres przewidziany w
        Statucie ŁTR.

9. Dyskusja.
10. Głosownie w sprawie podjęcia uchwały o absolutorium dla Zarządu ŁTR.
11. Głosownie w sprawie wyboru składu Zarządu ŁTR.
a. zgłoszenie kandydatur
b. przygotowanie kartek do glosowania
c. głosowanie
d. podliczenie głosów przez komisję skrutacyjną
e. ogłoszenie wyników glosowania
f. przyjęcie uchwały w sprawie  składu Zarządu.
12. Sprawy bieżące ŁTR.
13. Przedstawienie wniosków z zebrania przez komisje skrutacyjną.
14. Przyjęcie wniosków.
15. Zakończenie obrad.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego