styczeń - luty 2012 - Łapskie Towarzystwo Regionalne

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

styczeń - luty 2012

Archiwum > 2012

Archiwum strony
styczeń - luty 2012

24.02.2012. Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach ma juz 90 lat!

Historia oświaty w Łapach wiąże się z powstaniem kolei. W maju 1872 r. powstała prywatna szkoła elementarna dla dziewcząt. Jej siedziba znajdowała się budynku stacji kolejowej. Z końcem lat 90. XIX wieku, w rozwijającej się wsi Łapy-Barwiki, funkcjonowały już dwie placówki: męska i żeńska szkoła kolejowa przy ulicy Kolejowej (obecnie gen. Sikorskiego). Dodatkowo istniały dwa chedery żydowskie. Łapska oświata mogła jednak zaczerpnąć większego oddechu po odzyskaniu niepodległości, kiedy już nikt nie zabraniał mówienia w ojczystym języku.Fot. Akcja sadzenia drzewek przy Szkole Powszechnej nr 2 w Łapach w 1937 r.
(Archiwum SP2, Kronika)  


Tu właśnie rozpoczyna się historia szkoły - wówczas powszechnej - która obchodzi w tym roku 90 lat swojego istnienia. Mowa o obecnej Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika. Za jej początek przyjmuje się datę 1 lutego 1922 r. Była to wówczas sześcioklasowa rozwojowa szkoła żeńska, którą uprzednio wydzielono z 21-oddziałowej szkoły koedukacyjnej. Nauka odbywała się na trzy zmiany. Szkoła mieściła się w niewielkim budynku drewnianym, którego stan był już mocno wysłużony. Od początku lat 30. rozpoczęto zbieranie funduszy na nowy. W dniu 1 grudnia 1935 r. dokonano uroczystego poświęcenia nowego budynku. Został on zlokalizowany przy Al. Piłsudskiego, naprzeciwko domów kolejowych na Wygwizdowie. W 1937 r. w szkole mieściło się 13 oddziałów, natomiast od 1938 r. w budynku znajdowała się zarówno szkoła męska jak i żeńska.

W dniu 29 lutego b.r. o godz. 10.00, odbędzie się uroczysta msza w kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Łapach. Będzie ona poświęcona 90 rocznicy powstania Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach. Natomiast 1 marca o godz. 17.00 w szkole odbędzie się dzień otwarty.                                                                                                                                                                                                                                                               Piotr Sobieszczak
.


23.02.2012. Pogromcy chorób.

W ostatnim numerze ,,Gazety Łapskiej" (2/2012) ukazał się artykuł ,,Pogromcy chorób", dotyczący historii łapskiej służby zdrowia. Niestety wdarł się tam jeden błąd. Na zdjęciu z dr Zofią Ciemniewską-Reinhard, wpisana jest błędna data 1957 - powinno być 1935. Za co z góry przepraszam. Piotr Sobieszczak
.


13.02.2012
. Konkurs plastyczny dla szkół podstawowych z gminy Łapy.

Łapskie Towarzystwo Regionalne przy współpracy z Urzędem Miejskim w Łapach, ogłasza konkurs plastyczny o tematyce kolejowej. Jest on adresowany do uczniów szkół podstawowych z gminy Łapy. Jeszcze w tym tygodniu do każdej ze szkół zostaną przesłane informacje o konkursie oraz jego regulamin. Zarząd ŁTR
.Pociąg towarowy wjeżdża do Łap, lata 60.
(fot. Piotr Kretowicz, Ze zbiorów Adama Górskiego)


7.02.2012
. Przypominamy o akcji ,,100 zdjęć na 100-lecie parafii".

We wrześniu 2011 r. informowaliśmy Państwa o dwóch ważnych wystawach, które zostaną zorganizowane w bieżącym roku. W dniu 27 marca 2012 r. - dokładnie w 100 rocznicę wydania dekretu erekcyjnego - będzie udostępniona online na naszej stronie wystawa z okazji 100-lecia parafii p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach. Zachęcamy do nadsyłania materiałów, dokumentów oraz zdjęć, które mogą być częścią tej ekspozycji. Przypominamy również o wystawie z okazji 150-rocznicy otwarcia linii warszawsko-petersburskiej. Planowany termin drugiej wystawy to wrzesień 2012 r. Zarząd ŁTR.


7.02.2012
. Wołomińskie obchody 150-lecia kolei warszawsko-petersburskiej.

Wołomin nie próżnuje. To kolejne miasto na trasie dawnej linii warszawsko-petersburskiej, które przygotowuje się do obchodów ważnej dla naszego regionu okrągłej rocznicy kolejowej. Zaplanowano tam m.in. zorganizowanie wystawy prezentującej dawne i współczesne fotografie kolejarskiego Wołomina. Zarząd ŁTR.  


3.02.2012
. Obchody 150-lecia kolei warszawsko-petersburskiej w innych miastach i państwach.

Na dawnej linii warszawsko-petersburskiej, niewiele planuje się uroczystości upamiętniających jej otwarcie. Na odcinku biegnącym na terenie Polski, wyjątek stanowi stacja w Tłuszczu, gdzie przewidziano dużą imprezę w maju tego roku. Są duże szanse, że podobna uroczystość odbędzie się w Łapach. Trwają obecnie rozmowy na różnych szczeblach, co do oprawy i zasięgu imprezy. Inicjatorem jest Łapskie Towarzystwo Regionalne. Na pozostałych stacjach na razie cisza. Już wiadomo, że uroczystość związana ze 150-leciem otwarcia kolei warszawsko-petersburskiej odbędzie się na Białorusi. Z kolei na Litwie, niewielka uroczystość miała miejsce już 4 kwietnia ubiegłego roku. W samej Rosji mało mówi się o tej rocznicy. Wyjątkiem jest duże wydawnictwo o historii kolei w Rosji, które ukazało się jeszcze w 2011 r.

Słabo wygląda również samo propagowanie tej rocznicy. I tyczy się to wszystkich państw, przez które biegną tory dawnej linii. Jeśli chodzi o artykuły, temat został podjęty przez Tłuszcz, Łapy i Białystok. Niewiele więcej pisze się o rocznicy na Litwie. Dużą uwagę rocznicy poświęcają witryny białoruskie. Informacje pojawiają się głównie na stronach rządowych. Warto pamiętać, że niektóre odcinki linii warszawsko-petersburskiej otwierane były w różnych okresach. We wrześniu 2011 r. z okazji otwarcia odcinka Ryga-Dynaburg (odnoga kolei warszawsko-petersburskiej), wydano specjalną kopertę z pamiątkową pieczęcią, natomiast Bank Łotwy wypuścił limitowaną serię monet.  

Pozostałe strony z informacjami o rocznicy kolei warszawsko-petersburskiej:

Koleje Białorusi, Grodno, Nasz Czas, Transportownyj Viestnik

Piotr Sobieszczak


3.02.2012
. Linia warszawsko-petersburska obecnie.

Dawna linia warszawsko-petersburska biegnie obecnie przez pięć państw. W Polsce jest to odcinek z Warszawy do Kuźnicy Białostockiej. Dalszy ciąg linii biegnie przez teren Białorusi, gdzie tory przecinają jedyną większą stację w Grodnie. Kolejnym państwem jest Litwa, zaś pierwszą stacją dawnej kolei warszawsko-petersburskiej na terenie tego państwa jest Porzecze (Porieczje). Linia biegnie dalej przez Wilno, Święciany (Svencionys), Dukszty (Dukstas) i kończy się na przygranicznej stacji w Turmoncie (Turmantas). Kilkanaście kilometrów za stacją w Turmoncie rozpoczyna się już teren Łotwy. Pierwszą i jedną z najważniejszych stacji na linii jest Dyneburg (Daugavpils). Dalej mijamy Antonopol (Antonopole), Reżycę (Rezekne) i ostatnią stację w Korsówce (Karsavas). W ten sposób dostajemy się na teren ostatniego państwa - Rosji. Najważniejsze stacje kolejowe wybudowane na tym odcinku, to przede wszystkim Psków, Ługa i Petersburg, gdzie kończy się trasa warszawsko-petersburska. Piotr Sobieszczak
.   


3.02.2012
. O kolei w ,,Gazecie Łapskiej".

W ostatnim numerze ,,Gazety Łapskiej" (1/2012) ukazał się artykuł ,,Łapskiej koleje losu", dotyczący 150-lecia otwarcia linii kolejowej i związku Łap z historią kolei. Zarząd ŁTR


23.01.2012
. Logo obchodów 150-lecia kolei warszawsko-petersburskiej.


W bieżącym roku planowane są w Łapach obchody upamiętniające 150-rocznicę otwarcia linii kolejowej warszawsko-petersburskiej. Każda impreza bądź uroczystość, która odbędzie się w ramach tej rocznicy, będzie sygnowana logiem. Powstało ono specjalnie na potrzeby 150-lecia kolei w Łapach. Autorem logo jest Dariusz Gumowski.


1.01.2012.  87 rocznica nadania praw miejskich dla Łap.

87 lat temu Łapy uzyskały prawa miejskie. Stało się to 1 stycznia 1925 r. Tego dnia weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 25 lipca 1924 r. Z gminy wiejskiej Poświętne wyłączono osadę Łapy oraz wsie Łapy-Barwiki, Łapy-Leśniki, Łapy-Bociany, Łapy-Wity, Łapy-Goździki, Łapy-Zięciuki. Z wymienionych miejscowości utworzono gminę miejską Łapy z siedzibą własnego zarządu miejskiego . Władze wojewódzkie powołały tymczasową radę składającą się z 24 członków. Stanowisko burmistrza miasta i przewodniczącego Rady Miejskiej powierzono Stanisławowi Hryniewickiemu, zastępcą zaś został Antoni Chodorowski . Formalne wybory miały się odbyć po uchwaleniu nowej ustawy o samorządzie. Wieczorem 5 stycznia 1925 r. przybyła delegacja z Warszawy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Podczas uroczystego obiadu w sali ,,Ogniska Kolejowego”, jeden z urzędników MSW, nieznany z imienia Sikorski złożył na ręce burmistrza Hryniewickiego życzenia z powodu zaliczenia Łap do szeregu miast, życząc jednocześnie pomyślnego rozwoju.
O wydarzeniu szeroko rozpisywano się w prasie. Informację zamieściło m.in. łomżyńskie czasopismo ,,Życie i Praca" w wydaniu z 15 stycznia 1925 r.: Po długich, gdyż prawie trzechletnich staraniach mieszkańców osady Łapy w Min. Spraw Wewn. zapadła uchwała Rady Ministrów i przemianowano Łapy na miasto, nie wydzielone z powiatu. Łapy obecnie liczące około 6000 mieszkańców w tem 500 żydów, jako węzeł kolejowy i siedziba głównych warsztatów kolejowych mają przyszłość przed sobą stać się miastem przemysłowo-handlowym.
Piotr Sobieszczak
Od prawej: Stanisław Hryniewicki, pierwszy burmistrz Łap, obok jego zastępca Antoni Chodorowski. Fragment zdjęcia pierwszej rady miejskiej m. Łapy.
(fot. NN, Archiwum Mieczysława Łapińskiego)


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego