sprawozdanie2013-2016 - Łapskie Towarzystwo Regionalne

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

sprawozdanie2013-2016


Walne Zebranie ŁTR

12.10.2016

W dniu wczorajszym (11.10.2016 r.) w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach odbyło się Walne Zebranie Łapskiego Towarzystwa Regionalnego. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za ostatnie trzy lata odczytała prezes Zarządu ŁTR Pani Dorota Kondratiuk. Następnie sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, w tym i sprawozdanie finansowe przedstawił Pan Leszek Zakrzewski. Po jego odczytaniu zebrani udzielili Zarządowi ŁTR absolutorium. Następnie uczczono minutą ciszy zmarłą w czerwcu tego roku Danutę Skibko, działaczkę społeczną i współżycielkę towarzystwa. W dalszej kolejności dokonano wyboru nowego Zarządu ŁTR. Zebrani zaproponowali, aby w nowej kadencji skład zarządu pozostał bez zmian, co jednogłośnie zostało przegłosowane. Na tym samym posiezeniu przyjęto w poczet nowych członków ŁTR Pana Jacka Tomkiela, mieszkańca Łap, nauczyciela historii w ZS w Krzyżewie. W sprawach bieżących dyskutowano m.in. na temat nowych przedsięwzięć towarzystwa, a także o zbliżającej się piątej już zbiórki na odnowienie łapskich nagrobków. Piotr SobieszczakSprawozdanie z działalności Zarządu Łapskiego Towarzystwa Regionalnego za okres VI 2013-VI 2016 r.

Łapskie Towarzystwo Regionalne realizowało działalność zgodnie ze Statutem. Prowadziło działania związane z popularyzacją historii, kultury, lokalnej tradycji a także działania integrujące lokalną społeczność.

Działania:

- Prowadzenie strony internetowej
www.lapskie.pl. Strona internetowa jest na bieżąco aktualizowana.
- Popularyzowanie historii lokalnej za pośrednictwem strony internetowej i publikowanie tam materiałów z historii Łap.
- Udział w obchodach rocznicy bitwy warszawskiej w każdym kolejnym roku i zamieszczanie publikacji na ten temat.
- Zorganizowanie corocznie lokalnych obchodów Pamięci Polskiego Sybiru pod pomnikiem Sybiraka w Łapach.
- Coroczny udział w miejskich obchodach Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz rocznicy 17 września 1939 r. w związku z najazdem Armii Czerwonej na Polskę.
- Zorganizowanie kwesty na renowację zabytkowych nagrobków na łapskim cmentarzu
w sumie uratowano już 8 nagrobków oraz sporządzono   pamiątkowe tablice na Grobie Nieznanego Żołnierza w Łapach.
- Została nawiązana i bardzo dobrze przebiega współpraca z Urzędem Miejskim, jednostkami podległymi Urzędowi Miejskiemu w Łapach: Domem Kultury, Biblioteką Publiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i szkołami…
- Udział w realizacji Dni Łap 2013, 2014, 2105, 2016 - organizowanie wystawy kolejowej wspólnie z Urzędem Miejskim w Łapach, Zespołem Szkół Mechanicznych w Łapach i stowarzyszeniem Kolejowe Podlasie.
- Zorganizowanie w 2014 obchodów 70 rocznicy wywózki niemieckiej i wydanie książki
wspomnień p. Henryka Perkowskiego.
- Aktywny udział w pracach nad organizacją ceremonii upamiętniającej proces Henryka Kamińskiego „Huzara”  i budowę tablicy pamiątkowej w 60 rocznicę jego procesu.  
- Zwieńczenie starań ŁTR o nadanie nazw ulic w Łapach: Powstańców Styczniowych w 2013r. oraz Władysława Piotrowskiego w 2015r.
- Uzyskanie przez p. Danutę Skibko honorowego tytułu Świadek Historii nadanego w 2013r. przez IPN na wniosek złożony przez ŁTR.
- Organizowanie imprez historycznych: we wrześniu 2013r.spotkanie z Leszkiem Żebrowskim autorem książek „Mity przeciwko Polsce”, „W szponach Czerwonych”.
- Zorganizowanie sesji popularnonaukowych: w 150 rocznicę Powstania Styczniowego, w 33 rocznicę ogłoszenia stanu wojennego- w 2013r. , w 90 rocznicę nadania Łapom praw miejskich - w 2014 i 2015r.
- Zorganizowanie wystawy zdjęć Piotra Kretowicza
- Prowadzenie na szeroką skalę działań edukacyjnych popularyzujących wiedzę historyczną wśród dzieci i dorosłych: wykłady i spotkania w Bibliotece Publicznej w Łapach, wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku, zorganizowanie prezentacji zbiorów muzealnych znajdujących się w Muzeum Historycznym w ZSM.
- Sprowadzenie do Łap materiałów archiwalnych dotyczących historii dworca kolejowego w Łapach z archiwum Państwowego w  Petersburgu przez p. Piotra Sobieszczaka- 2016r.
- Uzyskanie pozwolenia na renowację grobu rodziców Stanisława Nilskiego Łapińskiego 2016.
- Kontynuowanie współpracy z Archiwum Państwowym w Białymstoku oraz Archiwum Państwowym w Łomży w zakresie możliwości publikowania dokumentów z archiwum.
- Kontynuowanie współpracy z Domem Kultury w Łapach oraz Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Łapach.
- Pozyskanie nowych członków.

Łapskie Towarzystwo Regionalne promuje historię Łap starając się łączyć tradycje oraz współczesność. Staramy się docierać do różnych grup społecznych w naszym mieście i poprzez poszczególne swoje działania integrować łapian, na ile to jest możliwie. Bardzo dziękujemy mieszkańcom Łap za zainteresowanie nasza działalnością i zapraszamy do współpracy.

Zarząd ŁTR

Łapy, 11.10.2016 r.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego