News - Łapskie Towarzystwo Regionalne

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

News


Nagrobek odnowiony dzięki kweście


Mija rok od dnia, kiedy Łapskie Towarzystwo Regionalne postanowiło zająć się renowacją zabytkowych  nagrobków  znajdujących się na cmentarzu w Łapach.  Pomimo, że cmentarz nasz nie ma zbyt długiej historii, to jest na nim co najmniej kilka wartych ocalenia obiektów. Pierwsza kwesta dzięki naszemu cierpliwemu dyżurowi na cmentarzu oraz hojności ofiarodawców przyniosła 5900 zł.
Pieniądze te  zostały przeznaczone na renowację bardzo pięknego nagrobka z 1906 r. wykonanego z piaskowca. Od lat przez nikogo nie odwiedzany, zaniedbany – niszczał z roku na rok. Piaskowiec nasiąkał wodą, która zimą zaczynała rozsadzać wrażliwy kamień. Latem tego roku zaczęły się prace renowacyjne. Odbudowano i umocniono fundament, uszczelnione zostały pęknięcia i rysy. Została dobudowana kamienna mogiła. Uporządkowano także teren wokół nagrobka.
Można powiedzieć, że przywrócono mu – przynajmniej częściowo- dawną świetność.  Na powierzchni pomnika widać ślady prac konserwacyjnych. Świadczą one o dużej ilości zabiegów, które zostały przy nim wykonane. Wystarczy porównać zdjęcia – przed renowacją i po niej. Biały nagrobek dzięki elegancko przyciętym tujom i odmienionemu wyglądowi widoczny jest już z dalszej odległości.    
Przedsięwzięcie w fazie wykonawstwa powiodło się dzięki p. Andrzejowi Łapińskiemu z P.P.H.U.Seven, który był realizatorem dzieła renowacji. Podziękowania składamy także Przedsiębiorstwu ZWiK za pomoc techniczną oraz p. Wiesławowi Oleksiewiczowi za możliwość zmiany otoczenia przy odnawianym nagrobku.
Po pierwszej bardzo udanej kweście Łapskie Towarzystwo Regionalne czuje się zobowiązane do kontynuowania przedsięwzięcia. Pomaga nam świadomość, że robimy to przede wszystkim dla naszego miasta. Jest ono zbyt młode, żeby radowały oko stare zabytki, więc będziemy starali się dbać o te, które jeszcze tutaj są, aby dotrwały do kolejnych pokoleń.

Mamy nadzieję, że 1 listopada 2012 r. też uda się zebrać środki na renowację jeszcze innych historycznych nagrobków.


Prezes Łapskiego Towarzystwa Regionalnego
Dorota Kondratiuk


Zamieszczamy zdjęcia nagrobka przed renowacją i tuż po niej.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego