lapanka1944 - Łapskie Towarzystwo Regionalne

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

lapanka1944


Obchody 70. rocznicy wywózek

27 maja bardzo uroczyście obchodzono w Łapach 70 rocznicę niemieckiej wywózki mieszkańców Łap do obozów koncentracyjnych. Przygotowaniami do obchodów zajęło się Łapskie Towarzystwo Regionalne we współpracy z Urzędem Miasta. Realizacja obchodów splotła się w naturalny sposób z premierą wspomnień p. Henryka Perkowskiego jednej z ofiar wywózek. „Wspomnienia obozowe” Henryka Perkowskiego ukazały się drukiem dzięki projektowi Łapskiego Towarzystwa Regionalnego „Historia Życia”. Do powstania książki przyczynił się przede wszystkim p. Piotr Sobieszczak, który solidnie przygotował ją do edycji, korzystając z pomocy Mirosława Perkowskiego, syna p. Henryka oraz wsparcia naukowego prof. Adama Dobrońskiego. Cieszy fakt, że zainteresowanie wydarzeniem było w Łapach bardzo duże. Rangę obchodów docenił także Wojewoda Podlaski p. Maciej Żywno oraz Naczelnik białostockiego oddziału IPN p. Barbara Bojaryn-Kazberuk- przysyłając okolicznościowe pisma.


Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji ofiar wywózki w Kościele Św. Piotra i Pawła, którą odprawił i uświetnił homilią ks. proboszcz Waldemar Krzywiński. Następnie obchody przeniosły się na Plac Solidarności w Łapach - pod obelisk poświęcony mieszkańcom Łap
ofiarom II wojny światowej. Tam przy asyście pocztów sztandarowych po zapaleniu zniczy i złożeniu kwiatów- została odmówiona modlitwa za zmarłych. Punktem kulminacyjnym było spotkanie w Domu Kultury prowadzone przez prezes ŁTR Dorotę Kondratiuk. W pierwszej części spotkania zabrali głos goście. Pani Aleksandra Kobielec z Muzeum w Gross-Rosen wygłosiła niezmiernie interesujący referat na temat gospodarczego funkcjonowania obozów koncentracyjnych i ich ekonomicznego znaczenia dla III Rzeszy w czasie toczącej się wojny. Bardzo jasno wykazała związek miedzy maksymalnym wykorzystaniem siły roboczej więźniów obozów a niemiecką gospodarkę czasu wojny. O śledztwie prowadzonym w sprawie wywózki opowiedział prokurator z białostockiego oddziału IPN - Radosław Ignatiew. Warto wspomnieć, że krewni ofiar wywózki jak i sami wywiezieni - w dalszym ciągu mogą zgłaszać się do IPN w celu składania i uzupełniania zeznań. Jak zwykle porywające było wystąpienie prof. Adama Dobrońskiego, który podkreślił rolę źródeł historycznych w opisywaniu dziejów i z dużym uznaniem odniósł się do rzetelności p. Henryka Perkowskiego jako autora wspomnień - wspaniałego i spostrzegawczego obserwatora i uczestnika wydarzeń. Głos zabrał także burmistrz Łap p. Wiktor Brzosko podkreślając, że pamięć o historii lokalnej i jej tak tragicznych epizodach, jak niemiecka okupacja - powinny być inspiracją i nauką do poszanowania i docenienia pokoju.

Dużych wzruszeń dostarczył uczestnikom spotkania p. Adam Karasewicz, który odczytał fragment wspomnień p. Perkowskiego dotyczący początku wywózki i towarzyszącej mu atmosfery grozy. Pięknym momentem było wręczenie kwiatów i oddanie czci tym ofiarom wywózki, którzy przybyli na spotkanie
choć wielki żal, że świadków tej bolesnej historii z roku na rok ubywa…

Wspaniale zaprezentował się zgromadzonym pan Henryk Perkowski, który na spotkanie przybył z Warszawy z całą rodziną - z żoną i dwoma synami Mirosławem i Krzysztofem oraz wnukiem. To dzięki ich namowom wspomnienia zostały spisane i opatrzone zdjęciami i rysunkami. Pan Perkowski bardzo żywo opowiadał o okrucieństwie Niemców, którzy zniszczyli mu zdrowie, narazili na cierpienia. Opowiedział o roli modlitwy, która pozwalała jemu i innym Polakom przetrwać ten nieludzki czas. Wspominał też o czasach powojennych, kiedy to nawet przyznanie się do faktu wyzwolenia przez żołnierzy amerykańskich, mogło być powodem do nieprzyjemności ze strony władzy. Pomimo przeciągającego się czasu spotkania
wszyscy z zainteresowaniem dotrwali do końca. Ciekawą stroną imprezy był fakt, że uczestnicy mogli nie tylko posłuchać wystąpień , ale także sami się wypowiedzieć . Pani Danuta Skibko- laureatka tytułu „Świadek historii” pogratulowała p. Perkowskiemu, że zdecydował się na wydrukowanie swoich wspomnień, p. Andrzej Osmolski opowiedział o członkach swojej rodzony, którzy także nie uniknęli niemieckich represji. Głos zabrał również p. Roman Czepe podkreślając znaczenie kultywowania pamięci historycznej jako źródła prawdy, tożsamości i patriotyzmu.

Dla Łapskiego Towarzystwa Historycznego to duży zaszczyt, że mogło przyczynić się do zorganizowania tak ważnych dla naszego miasta obchodów. Ogromne podziękowania za współorganizację należą się Urzędowi Miejskiemu, Domowi Kultury, Księdzu Waldemarowi Krzywińskiemu. Dziękujemy za udzielenie patronatu Muzeum Gross-Rosen, za współpracę białostockiemu oddziałowi IPN, za wsparcie - Bankowi Spółdzielczemu w Łapach. Na zakończenie warto dodać, że książka ukazała się w nakładzie 350 egzemplarzy i będzie przekazana bibliotekom, szkołom, zainteresowanym mieszkańcom Łap.

Dorota Kondratiuk
Prezez Zarządu Łapskiego Towarzystwa Regionalnego 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego