Kwesta 2011 Podsumowanie - Kopiuj - Łapskie Towarzystwo Regionalne

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Kwesta 2011 Podsumowanie - Kopiuj


Sukces kwesty w dniu 1 listopada.

Łapskie Towarzystwo Regionalne składa serdeczne podziękowania za otwartość i życzliwość mieszkańców Łap wobec zorganizowanej przez nas kwesty pod hasłem” Ocalmy od zniszczenia”. W dniu 1 listopada dopisały nam wszystkie okoliczności: przepiękna pogoda na Wszystkich Świętych, wspaniałe grono kwestujących, hojność osób przybyłych na cmentarz. To była pierwsza tego typu akcja organizowana przez ŁTR, a jej wynik pokazał, że w naszym mieście jest wielu ludzi, których stać ludzi na dar serca, jakim jest ofiarowanie pieniędzy na wspólny cel. Historia Łap jest zbyt krótka, aby podziwiać u nas wybitne dzieła architektury i sztuki. Tym bardziej więc warto ocalić to, co pozostało po pokoleniach, które odeszły. Są to m.in. nagrobki- piękne, tajemnicze, czasem - niestety – anonimowe.

W dniu 1 listopada 34 osoby poświęciło swój wolny czas, aby wziąć udział w kweście. Takie zaangażowanie to dowód przekonania, że przedsięwzięcie ŁTR było potrzebne i słuszne. Po przeliczeniu pieniędzy ze wszystkich skarbonek okazało się, że zebrano 5971zł , 11 groszy i 1 angielskiego pensa. Jest to kwota, której nie  spodziewaliśmy się, a jednak-efekt zbiórki  pokazuje, że ludzie chcą i potrafią dzielić się z innymi. Ofiarodawcami było ponad 1800 odwiedzających w dniu 1 listopada łapski cmentarz. Pozytywne wyniki kwesty  napawają optymizmem i pozwalają myśleć o przyszłorocznej tego typu inicjatywie.


Łapskie Towarzystwo Regionalne dziękuje wszystkim, którzy wzięli czynny udział w kweście, a byli to:

Zdzisław Jabłoński – z-ca burmistrz Łap
Anna Andrzejewska - ZNP
Barbara Bajda- Biblioteka Publiczna
Roman Czepe –radny
Beata Dowejko- MOPS
Mariusz Dowejko –przedsiębiorca
Roman Falkowski – radny
Leszek Gulewicz - radny
Dariusz Gumowski – Dom Kultury
Mariusz Gryc- OSP
Urszula Jabłońska – sekretarz UM
Zbigniew Jurkin- prezes OSP
Aneta Kędzierska –OSP
Dariusz Koc- OSPSP  w Łapach
Katarzyna Koc- MOPS
Bartłomiej Kondracki – OSP
Wojciech Kusznerko - OSPSP w Łapch
Barbara Łapińska- prezes ZNP
Adam Łupiński- OSP
Sławomir Maciejewski - radny
Andrzej Mojkowski- przew. Rady Miejskiej
Sławomir Olszewski- dyr. gimnazjum nr1 w Łapach
Piotr Pietraszko- OSPSP w Łapach
Sławomir Puścian –radny
Iwona Sak- OSP
Wiesław Szustak- radny
Małgorzata Wasilewska – dyr. MOPS
Alicja Zgajewska – nauczyciel

Przedstawiciele Łapskiego Towarzystwa Regionalnego biorący udział w kweście:

Marian Jurkin
Dorota Kondratiuk
Jerzy Mojkowski
Piotr Sobieszczak
Halina Szumiło-Okuniewska
Bogdan Zarzecki

Bardzo dziękujemy za otwartość i pomoc: władzom miasta Łapy za umożliwienie zorganizowania kwesty, księżom proboszczom- za informacje w niedzielnych ogłoszeniach, Gazecie Łapskiej –za to, że nie żałuje nam swoich łamów. Wszystkim darczyńcom zaś obiecujemy, że postaramy się, aby zabytkowe nagrobki zostały odnowione jak najpiękniej.W imieniu Zarządu ŁTR
prezes Dorota Kondratiuk

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego