Kwesta 2011 - Kopiuj - Łapskie Towarzystwo Regionalne

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Kwesta 2011 - Kopiuj


Ocalić od zapomnienia 2011

Zbliża się 1 listopada obchodzony przez katolików jako Dzień Wszystkich Świętych. W tym dniu cmentarze zapełniają się ludźmi odwiedzającymi groby swoich bliskich. W wielu miastach jest to także dzień kwestowania na rzecz odrestaurowania zabytkowych grobów. Rozpoczął tę piękną akcję Jerzy Waldorff na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. W ślad za Warszawą poszły inne miasta, a od tego roku Łapskie Towarzystwo Regionalne pragnie zorganizować podobną kwestę na cmentarzu w Łapach.

Podczas wielokrotnych odwiedzin cmentarza wykonaliśmy zdjęcia starych nagrobków, które w większości są pozbawione jakiejkolwiek opieki ze strony bliskich pochowanych tam osób. Wiele z tych nagrobków wykonanych jest z piaskowca, wzorowanych stylistycznie na tych znajdujących na cmentarzu wileńskim na Rossie. Uważamy, że warto  zwrócić uwagę  mieszkańców Łap na potrzebę zadbania o te wartościowe pod względem historycznym i artystycznym nagrobki. Są one elementem przeszłości naszego miasta. Dlatego postanowiliśmy podjąć się zorganizowania  kwesty pieniężnej do puszek pod cmentarzem w Łapach w dniu 1 listopada 2011 w godz. 8-14.

Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z życzliwym udziałem mieszkańców Łap - zarówno czynnym – w postaci pomocy w kwestowaniu,  jak i w formie datków wrzucanych do puszek. Bardzo pragnęlibyśmy, aby do akcji kwestowania włączyli się mieszkańcy naszego miasta: władze miejskie z Panem Burmistrzem, radni, łapska inteligencja, przedstawiciele biznesu, młodzież.

Zaznaczamy, że puszki będą opieczętowane, a pieniądze zostaną przeliczone komisyjnie, aby nie budzić jakichkolwiek wątpliwości co do uczciwości kwestujących. Informacja o wynikach zbiórki zostanie podana do publicznej wiadomości przede wszystkim na stronie internetowej Łapskiego Towarzystwa Regionalnego. Bardzo liczymy na zaakceptowanie naszego przedsięwzięcia  i wierzymy, że będzie ono początkiem wspólnie realizowanych pomysłów dla naszego miasta.                                                                                                   


W imieniu Zarządu ŁTR
prezes Dorota Kondratiuk


Stare nagrobki na cmentarzu w Łapach w fotografii Bogdana Zarzeckiego.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego