aneks8 - Łapskie Towarzystwo Regionalne

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

aneks8

Historia > Prasa o Łapach


Amator jazdy ,,na gapę”

    Sąd Okręgowy w trybie uproszczonym 4 I. 1927 r. rozpoznawał sprawę Kazimierza Świątkowskiego, byłego burmistrza Łap, osk. Z art. 595 K.K. o to, że 16 listopada 1925 r. na ST. kol. Białystok, podając się fałszywie za urzędnika, wykupił bilet kolejowy do Łap, korzystając ze zniżki 80 proc., chociaż urzędnikiem wówczas nie był, gdyż został zwolniony 31.7.1925 r. i z legitymacji kolejowej korzystał nieprawnie, którą na żądanie Dyrekcji zwrócił dopiero w 1926 r.
   O tem, że p. Świątkowski nieprawnie korzystał z legitymacji urzędnika kolejowego, zameldował odnośnej władzy p. Jan Rudolf Nowak, b. sekretarz magistratu m. Łapy.
P.  burmistrz Świątkowski jako amator jazdy na gapę (płacił 20 procent) został skazany na 100 zł. Grzywny z zamianą na 2 tygodnie aresztu.

,,Dziennik Białostocki”, 5 styczeń 1927, nr 5, s. 4.   
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego