aneks6 - Łapskie Towarzystwo Regionalne

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

aneks6

Historia > Prasa o Łapach

KRONIKA WYS.-MAZOWIECKA
Poświęcenie nowego budynku szkoły nr 2 w Łapach


    W tych dniach odbyły się uroczystości poświęcenia nowego budynku szkolnego, zajętego przez szkołę nr 2. Przebieg uroczystości był następujący.  Proboszcz ks. H. Bagiński dokonał poświęcenia i wygłosił okolicznościowe przemówienie. Następnie przemawiali: wicestarosta pow. z Wys.-Mazow. P. Procakiewicz, inspektor szkolny z Białegostoku p. Budzanowski, burmistrz m. Łap p. H Ciborowski, który jako prezes Komitetu Budowy Szkoły zilustrował przebieg akcji budowy i ofiarności łapskiego społeczeństwa a w szczególności kolejarzy. P. Emilia Rożkowa przemówiła w imieniu Zw. Pracy Obyw. Kob., p. Fr. Markiewicz w imieniu Koła Rodziców, p. S. Grundlowa w imieniu Szkoły Nr. 2. Na zakończenie uczennica Janina Jurkowska powitała wszystkich obecnych, wznosząc okrzyk na cześć Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Po przemówieniu odbyła się akademia z programem wykonanym całkowicie przez dzieci szkoły Nr. 2, a więc chór pod przewodnictwem p. B. Tkaczukowej wykonał hymn narodowy, ucz. E. Bańkowska zadeklamowała akademię. Przybyli przedstawiciele wszystkich instytucyj i organizacyj społecznych i przeszło 500 osób publiczności.
   Na uznanie zasługuje ofiarna i bezinteresowna praca pracowników tut. W-tów, którzy wieczorową porą, w godzinach wolnych od pracy, pomalowali okna, sufity i podłogi w nowym gmachu szkolnym, ogólnego wymiaru około 1000 metrów kwadr., pozatem wykonali wieszaki na ubrania, wieszaki na pomoce szkolne i szafę kuchenną. Rodzice dzieci kl. III-b opodatkowali się na rzecz urządzenia, zainicjowanej przez wychowawczynię p. Tymczajową, sceny szkole.
  Kierownictwo szkoły Nr. 2 zwraca się do ofiarnych kolejarzy i obywateli m. Łap z apelem o bezinteresowne wykonanie szafeczki na pantofle i dodatkowe wieszaki na ubranie.

,,Przegląd Łomżyński”, 5 stycznia 1936, nr 1, s. 9.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego