aneks5 - Łapskie Towarzystwo Regionalne

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

aneks5

Historia > Prasa o Łapach


Echa akcji ,,Pożyczki Narodowej” w m. Łapach.

   Gdy w mowie potocznej łapianin z dumą oświadcza, że miasto Łapy jest największem miastem w powiecie Wysoko Mazowieckiem, aczkolwiek liczy zaledwie 7000 mieszkańców, to nie od rzeczy byłoby powiedzieć, że duma ta do pewnego stopnia ma uzasadnienie, ponieważ tenże łapianin zawsze był, jest i na pewno nadal będzie bodaj najofiarniejszym obywatelem na całą okolicę miasta Łap, czego dowodem jest , że na zew stojących u steru Rządu naszego, mieszkańcy m. Łap wykazali dowód obywatelskiej świadomości i swego obowiązku względem Państwa, gdyś według ostatnich obliczeń w tut. mieście podpisało subskrypcję na Pożyczkę Narodową 1463 osoby na ogólną kwotę 178.850 złotych, chyba do tego nie trzeba żadnych komentarzy, gdyż cyfry te, aż nadto same za siebie przemawiają.
    Przytem wyróżnić należy, że sami pracownicy kolejowi w ogólnej ilości 1244 osób subskrybowali 150.900 złotych, pozostałe urzędy 6950 zł., zaś do przeprowadzenia akcji subskrypcyjnej wśród pozostałych mieszkańców miasta Łap został utworzony miejski komitet Obywatelski z p. doktorem Orzechowskim Edwardem i burmistrzem m. Łap p. Antonim Perkowskim na czele, który wykazał w tym kierunku wielką gorliwość, uzyskując 171 subskrybentów na ogólną sumę 21.000 zł.

,,Przegląd Łomżyński”, 5 listopada 1933, nr 45, s. 14.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego