aneks4 - Łapskie Towarzystwo Regionalne

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

aneks4

Historia > Prasa o Łapach


Pod hasłem wzmożenia życia gospodarczego
(Koresp. z Wysokiego Maz.)

  Celem wzmożenia życia gospodarczego gmin naszego powiatu i zaznajomienia szerokich sfer ludności rolniczej z ustawami oddłużeniowemi rada powiatowa BBWR w Wysokiem Mazowieckiem przystąpiła do zorganizowania w okresie zimy gminnych zjazdów rolniczych, które mają się kolejno odbywać we wszystkich gminach powiatu. Na zjazdach tych realizowane są również postulaty, wysunięte w ub r. na powiatowym zjeździe działaczy gospodarczych i społecznych.
  Pierwszy gminny zjazd gospodarczy odbył się w Poświętnem. Przybyło nań około 300 rolników z całej gminy. Obradom przewodniczył prezes miejscowego komitetu BBWR p. W. Krasicki, który wyjaśnił zebranym cel i potrzebę takich zjazdów. Następnie p. Wł. Kamiński, znany na terenie gminy spółdzielca, wygłosił obszerny i wyczerpujący referat obrazujący stan gospodarczy gminy i jej potrzeby.
   Z kolei szereg referatów wygłosili członkowie rady powiatowej BBWR: p. kom. Rewieński o ustawach oddłużeniowych rolniczych, p. St. Mystkowski o potrzebie organizowania się rolników i spółdzielczości, p. Ciborowski Henryk o samorządzie gromadzkim oraz p. St. Szostakowski o racjonalnej gospodarce handlowej.
  Po referatach wywiązała się ożywiona dyskusja w wyniku której powzięto szereg uchwał, dotyczących podniesienia własnemi siłami stanu gospodarczego gminy i zobowiązano się do tworzenia dobrowolnych organizacji rolniczych.
   Następne z kolei zjazdy mają się odbyć w gminach: Kowalewszczyzna i Dmochy-Glinki.

,,Dziennik Białostocki”, 8 stycznia 1935, nr 8, s. 6.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego