aneks3 - Łapskie Towarzystwo Regionalne

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

aneks3

Historia > Prasa o Łapach


Województwo Białostockie Białystok, 15. Lutego 1925.
L.   Pr. 62/341

Przedmiot: wybory do Rady Miejskiej m. Łapy

Rozporządzenie

w sprawie wyborów do Rady Miejskiej w Łapach pow. Wys.-Mazowieckiego.


Art. 1.

   Na podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25/VII 1924. R. [Dz. Ust. 68.poz. 656] o rozciągnięciu mocy obowiązującej Dekretu o samorządzie miejskim z dnia 4. Lutego 1919. r.,  [Dz.Pr. Nr. 13. Poz. 140] na m. Łapy, zarządzam wybory do Rady Miejskiej i Magistratu m. Łapy pow. Wysokiego-Mazowieckiego.

Art. 2.

    Jako dzień zarządzenia wyborów wyznaczam Dzień 28. Lutego 1925. R., wobec czego głosowanie winno odbyć się w dn. 5. Kwietnia 1925 r.

Art. 3.

   Dnie świąteczne nie powodują opóźnienia Rozpoczęcia ani tez ukończenia terminów przewidzianych w Regulaminie wyborczym do Rad Miejskich z dnia 17. XII 1918. r. [Dz. Urz. M.S.W. 1918. r. Nr. 3. poz. 46] oraz w Rozporządzeniu, dotyczącem zmian w tym
Regulaminie [Dz.Urz. M.S.W. 1919. r. Nr. 8. Poz. 93.].
     Komitety wyborcze winne być czynn
e również i w dnie świąteczne.

  Wojewoda:
       (---) Rembowski.

Dziennik Urzędowy Województwa
Białostockiego, 1.02.1925, nr 2, s. 2.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego