aneks2 - Łapskie Towarzystwo Regionalne

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

aneks2

Historia > Prasa o Łapach


Kursy dla drużyn ratowniczo-sanitarnych w Łapach


    Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża w Łapach organizuje od dnia 5 listopada rb. kurs dla drużyn ratowniczo-sanitarnych. Rozpocznie się ona wykładami inspektora okręgu białostockiego, kpt. Babuli, n.t. ,,Znaczenie i cel P.C.K.” oraz n.t. ,,Organizacje drużyn ratowniczo-sanitarnych” Następnie mówić będą: lekarz miejscowy p. dr Ciemieniewska-Reinhard Zofia n.t. ,,Ratownictwo ogólne i przeciwgazowe” i p. Perkowski Bolesław n. t.   ,,Gazoznawstwo” i ,,Obrona przeciwgazowa”, który oprócz tego podczas wykładów z ratownictwa, będzie demonstrował z siostrą pogotowia sanitarnego, p. Piekutowską Anną, pokazy praktyczne przy zastosowaniu sprzętu sanitarnego, jak również sposoby  ratownictwa ze sprzętem improwizowanym (…).
   Osoby, pragnące uczęszczać na wykłady jako wolni słuchacze, których dalsza praca w P.C.K. nie będzie obowiązywała, jak również życzące wstąpić w szeregi drużyny ratowniczo-sanitarnej P.C.K., proszeni są o zgłaszanie się do komendanta drużyn rol.-san., p. Perkowskiego Bolesława, ul. Główna nr 30, codziennie od g. 19 do 20, który przyjmuje zapisy oraz udziela wszelkich informacji do dnia 27 b. m. Do drużyny rat.-san. będą przyjmowani panowie od lat 21 kategorii wojskowej C i D oraz panie od lat 18.
   Nasze szare życie przynosi codziennie moc różnorodnych wypadków, następstwem których jest bardzo często śmierć lub kalectwo na całe życie, a umiejętne podanie pierwszej pomocy w nieszczęśliwym wypadku wyrwie nie jednego ze szpon śmierci i ułatwi lekarzowi doprowadzenia chorego do normalnego stanu.
  Pamiętajmy o tem, że w każdym domu powinna być choć jedna osoba, posiadająca zasób wiadomości, niezbędnych przy niesieniu pierwszej pomocy bliźniemu. A więc natychmiast zapiszcie się na wykłady (zupełnie bezpłatnie), które trwać będą przez listopad po 2-3 godziny wieczorami w poniedziałki, środy i piątki.


,,Dzień dobry. Gazeta Białostocka”, 26 październik 1934, nr 297, s. 8.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego