aneks1 - Łapskie Towarzystwo Regionalne

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

aneks1

Historia > Prasa o Łapach

Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 25 lipca 1924 r.


o utworzeniu gminy miejskiej Łapy w powiecie
wysoko-mazowieckim.

Na mocy art. l  i  2  ustawy z dnia 20 lutego 1920 r.
w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w
poczet miast oraz zmiany granic miast na obszarze
b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R.P. No 19 poz. 92)
zarządza się co następuje:

§ 1. Osadę Łapy oraz wsie: Łapy-Barwiki, Łapy-Leśniki, Łapy-Bociany, Łapy-Wity, Łapy-Goździki i Łapy-Lenciuki* wyłącza się z gminy wiejskiej Poświętne.
Równocześnie z wymienionych miejscowości tworzy się gminę miejską Łapy z siedzibą własnego zarządu miejskiego w Łapach.

§ 2.  Na utworzoną w ten sposób gminę miejską Łapy rozciąga się moc obowiązującą dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. No 13 poz. 140) o samorządzie miejskim, uzupełniając jednocześnie wykaz miast, załączonych do tego dekretu,  jak następuje:

            
              „172 Łapy".

§ 3.    Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§ 4.    Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 1925 roku.
Prezes Rady Ministrów: W. Grabski
Minister Spraw Wewnętrznych: Z. Hübner

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 6 sierpnia 1924, nr 68, s. 998

* zachowano oryginalną pisownię. (www.lapskie.pl)

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego